Pomiary Elektryczne i Audyty


Wykonujemy profesjonalne audyty instalacji elektrycznych, pomiary odbiorowe oraz konserwację instalacji elektrycznych. Nasze usługi obejmują także pomiary instalacji odgromowych zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych . Nasi wykwalifikowani pracownicy posiadają niezbędne do wykonania tych czynności uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe.

Nasze usługi obejmują między innymi:
– pomiary ochrony przeciwporażeniowej
– pomiary rezystancji izolacji obwodów
– pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
– pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
– pomiary stanu instalacji odgromowych
– pomiary odbiorowe

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Zachęcamy do kontaktu przez TĄ STRONĘ

You may also like...